A Budapest Classic Grand Prix Szabályzata

A Budapest Classic Grand Prix egy ügyességi rendezvény klasszikus autók és tulajdonosaik részére. A rendezvény alapvetően a magyar KRESZ előírásaira és rendezők által előírt feladatok sikeres megoldására épül. Az előírt útvonalat, a szakaszokat, és a feladatokat regisztráción átvett itinerfüzet tartalmazza. Az esetleges változásokról a rendezők szóban, információs táblán, SMS-ben vagy írásban tájékoztatják a résztvevőket.

Általános szabályokA vezető és navigátora a rendezvény folyamán szerepet cserélhetnek, de a verseny dokumentumain (rajtlista, eredménylista) mindig a nevezés sorrendjében jelenik meg a páros. A gépjárművekben több személy is tartózkodhat, akiket a versenyre beneveztek, de az autót csak a nevezésnél megjelölt két személy vezetheti a verseny időtartama alatt.

Mérőeszközök A résztvevők használhatnak digitális és vagy hagyományos stopperórákat és autóba épített digitális tripmastereket, (távolságmérőket). Ezt a sportbírók bárhol ellenőrizhetik a verseny ideje alatt. A mechanikus eszközöket minden korlátozás nélkül lehet használni.

Nevezés A versenyre nevezési határidő van, melyet kötelező betartani. A nevezési adatokban beállt változásokat legkésőbb a regisztráción kell a rendezőkkel közölni.

RegisztrációA versenyt megelőző napon lebonyolított  regisztráción kötelező részt vennie az autó vezetőjének. A versenyre nevezett autónak rendelkeznie kell érvényes forgalmi engedéllyel (vagy korlátozás nélkül használható P rendszámmal) érvényes felelősségbiztosítással, az autót vezető személyeknek érvényes jogosítvánnyal. A nevezők a regisztráció során kapják meg a rajtszámaikat, a szponzor csíkot és az itinerfüzetet, és a versennyel kapcsolatos információs anyagokat.

Rajtszámok, versenykellékekA verseny rendezői által biztosított rajtszámokat, feliratokat a résztvevő köteles járművén a verseny idejére elhelyezni teljes terjedelemben, jól látható módón.

Versenyzői eligazítás A verseny rendezői szóbeli tájékoztatást adnak a verseny lebonyolításáról, szabályokról. A versenyzői eligazításon a részvétel ajánlott, de nem kötelező. Az itt elhangzottak minden résztvevő számára kötelező érvényűek a verseny alatt!

ItinerfüzetA verseny útvonalának leírását tartalmazza. Tájékozódási pontként szerepelhetnek benne vasúti átkelők, helységnévtáblák, jelzőlámpák és egyéb műtárgyak jelölései.

MenetlevélA menetlevél a versenyzők hivatalos dokumentuma a verseny ideje alatt. A menetlevelet a verseny rajtjánál kapják a versenyzők. Ezen vezetik a sportbírók a érkezési időket és a versenyzők erre a dokumentumra gyűjtik az Áthaladás ellenőrző pontok pecsétjeit sorrendben.

Normál szakaszok (etapok) A verseny  útvonalán az előirt idők teljesítéséhez sohasem kell átlépni a KRESZ szerint előírt sebességhatárokat.  A különböző szakaszokra előírt menet időket  a menetlevél tartalmazza.

Egy normál szakasz (etap) két időellenőrző (TC) között található. Az időellenőrző pont területének kezdetét sárga tábla óraszimbólummal jelzi. Az időellenőrző (TC) helyét piros tábla jelzi 20-50m-re a sárga táblától. Az állomás vége a piros táblától számított 10m.

A sárga tábla vonalát egy perccel az előírt idő előtt lehet átlépni, és behajtani az ellenőrző állomáshoz. Pl. ha az előírt idő 14:35, akkor 14:34-től már be lehet gurulni. Az időellenőrzőnél azt az időpontot írják be a menetlevélre, melyet annak átadásakor mérnek. A szakaszokra megadott idők egyperces pontosságot írnak elő.  Ha valaki az előbbiek szerint korábban, vagy később érkezik az állomásra az alábbi büntetőpontokat kapja:

Késésvagy Korai érkezésMegkezdett percenként 100 pont, de maximum 2000 pont állomásonként.

Példa: Ha az előírt részidő 14:35, akkor 14:35’00 és 14:35’59 között kell a menetlevelet átadni. Minden különbség, ami az előírt időtől eltér, büntetőpontokat von maga után.

A menetlevelekre a sportbírók rávezetik az érkezés időpontját. Az időellenőrző állomást a résztvevőknek ezután haladéktalanul el kell hagyniuk, és a következő időellenőrző (TC)hez vagy 1/100mp-es etap rajtjához kell hajtaniuk. A szakasz beérkezési ideje a következő szakasz rajtideje is egyben, kivéve, ha a versenyvezetőség nem rendelkezik másképp.

Az ellenőrző állomások az első jármű előtt 15 perccel kezdik meg működésüket, és 20 perccel az utolsó előírt időt követően fejezik be feladatukat.  Minden ezt követő beérkezés állomásonként 2000 hibapontot jelent. Ez megegyezik az időellenőrző (TC) állomás kihagyásáért járó büntetéssel.

1/100 mp-es szakaszok (1/100) Ezekre a szakaszokra betartandó időt a menetlevél tartalmazza. A pálya rajza az itinerfüzetben található. Az 1/100 as etapok kiértékelése két jelző eszköz  (fotocella, mérő cső stb…)  között mért szakaszon századmásodpercnyi pontossággal történik az előírt időhöz képest. Minden 1/100-nyi eltérés 1 hibapontot jelent. 500 hibapont jelenti a maximálisan kapható büntetést a pontatlan teljesítésért. Az 1/100-os etapok az időellenőrző szakaszok útvonalán találhatók, kezdetüket piros zászló, vagy zászlós szimbólum jelzi, és a megadott időre kell végrehajtani. A szakasz sárga előjelző tábla elhagyása után már tilos a megállás. A szakaszon belül folyamatosan kell haladni, a megállásért 500 büntetőpont jár. Tehát a cél vonalánál álló piros zászlójelnél elhelyezett fotocellán mozgásban lévő autóval kell áthaladni, majd rögtön a soron következő időellenőrző felé kell folytatni az utat.

Pályaelhagyás  Szlalom esetén hasonló a lebonyolítás, itt a kijelölt pályáról nem szabad letérni, kaput kihagyni vagy bóját feldönteni, mert az hibapontokkal jár.  Kettős feladatnál, az első célvonal fénysorompójának megszakításával indul a második mért szakasz, majd a következő célt jelző harmadik fénysorompónál ér véget. Ilyen feladatoknál a pontatlan teljesítésből adódó hibapont maximális értéke 500-500 pont a mért szakasz részeiként! Hosszú szakaszokon a rajt egész percre, fotocella nélkül is történhet.

Áthaladás ellenőrző állomás (CP) Hosszabb szakaszokon az áthaladás tényét igazolni kell. Az áthaladás ellenőrző állomáson a megérkezés sorrendje a besoroláshoz képest nem fontos, csak a bejelentkezést igazolják a sportbírók. Az áthaladás ellenőrző jele a piros táblán lévő pecsét szimbólum. Az állomás területe a piros tábla 10m-es körzete előre és hátra. Több áthaladás ellenőrző pont is lehet egymás után, amelyek pecsétjeit mindig balról jobbra haladva kell a menetlevél rubrikáiba helyezni. A pecsétek nem jó sorrendben teljesítése is hibának minősül. Az áthaladás ellenőrzésére szolgáló előírt fotókat is el kell készíteni és be kell mutatni a beérkezéskor.

 Büntetőpontok

 Korai/késői érkezés egy TC állomáshoz megkezdett percenként  100 pont  de nem több, mint max. 2000 pont

– Egy időellenőrző (TC) kihagyása 2000 pont

– Egy áthaladás ellenőrző (CP) kihagyása200 pont

– Nem teljesítése vagy kihagyása egy 1/100 etapnak 2000 pont

– 1/100-as etapok szintidejétől való eltérés század-másodpercenként 1 pont (max 500pont)

– Megállás vagy tolatás az 1/100-as szakaszokon 500 pont

– Kapuk kihagyása vagy bóják felborítása a szlalom-pályán 100 pont

– Az előírt fénykép hiánya 200 pont

A verseny értékelése A versenyzők által az előírt feladatok teljesítése közben összegyűjtött  hibapontok összege alapján történik.A győztes az , aki a legkevesebb pontot gyűjti a verseny során.